OKÉV engedélyszám: 006979-02


Pedagógiai értékelés;

 • SNI gyermekek óvodai nevelése és iskolai oktatása;
 • integrált nevelés- oktatás;
 • tantervi szakértő tevékenységek,
 • tanügyigazgatás

Az érdeklődők közoktatási ellenőrzéseket illetve továbbképzéseket vehetnek igénybe, amelyekről a megrendelővel történő telefonos egyeztetést követően részletes feladat - és költségterv készül. A tervezést, annak kölcsönös elfogadása után szerződéskötés követi.


Vállalható területek:


Intézmény- ellenőrzés:


 • Mérés- értékelés (iskolai tudás, neveltségi szint)
 • Dokumentumelemzés (tanügyi dokumentumok, pedagógiai programok, helyi tantervek)
 • Sajátos nevelés igényű tanulók integrációjának iskolai gyakorlata
 • Differenciált folyamattervezés, folyamat- irányítás
 • A tanári munka hatékonyságának értékelése
 • Teljes intézményi audit

Tantestületi továbbképzés:


 • Tanfolyam- vezetés (differenciáló pedagógia; habilitáció- rehabilitáció és integráció)
 • Előadás (SNI tanulók befogadásának lehetőségei és módszerei; a tanári munka hatékonyságának növelése)